Chính Sách Chất LượngPhương châm của Nhà Phân Phối Xi Măng Nam Sơn là truyền tải một thông điệp: “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM GỐC”.