Hướng Dẫn Đại Lý Đặt Hàng Trên WebsiteSau khi được công ty Nam Sơn tạo và cung cấp tài khoản, bạn truy cập website và vào trang đăng nhập: http://namsonjsc.vn/login