Chính Sách Bảo Mật Thông TinViệc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http://namsonjsc.vn/ bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng đăng ký. Đây là các thông tin mà Công ty Cổ Phần Nam Sơn cần khách