Quy Định Và Hình Thức Thanh ToánCông ty Cổ Phần Nam Sơn cam kết hỗ trợ linh hoạt thanh toán cho các khách hàng của mình: 1.Thanh toán chuyển khoản Công ty Cổ Phần Nam Sơn